Εισαγωγή

Φίλε αναγνώστη πριν ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο θέμα τύχη.

Το στοιχείο του "τυχαίου" οφείλεται στην αδυναμία του ανθρώπου να προβλέψει με βεβαιότητα ένα αποτέλεσμα.

Μήπως όμως η αδυναμία αυτή εν μέρει οφείλεται και στην έλλειψη πληροφόρησης;

Αν ένας παίκτης έχανε κάποιες φορές επειδή δεν γνώριζε ορισμένα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο παίκτης αυτός είναι άτυχος;

Η μια πλευρά των παικτών υποστηρίζει την άποψη ότι τα πάντα εξαρτώνται από την τύχη, η οποία εάν τους ευνοήσει θα καταφέρουν να κερδίσουν, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι τα πάντα είναι θέμα πιθανοτήτων, και διαμορφώνουν τον τρόπο παιχνιδιού τους επιδιώκοντας να φέρουν με το μέρος τους τις ευνοϊκές πιθανότητες.

Αν και κάθε παιχνίδι έχει τη δική του δομή και παρουσιάζει ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, γεγονός που το καθιστά μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, εντούτοις η συνολική αντιμετώπιση ως προς το θέμα "τύχη" - "πιθανότητες" πρέπει να είναι για κάθε παιχνίδι ενιαία.

Η τελική κρίση ανήκει φυσικά στον αναγνώστη, ο οποίος έχει την δική του σεβαστή άποψη.