Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
05-05-2022 3084 36 1 7 9 5 8 2 4
08-05-2022 3085 29 0 7 4 2 8 4 4
10-05-2022 3086 37 6 6 4 5 3 5 8
12-05-2022 3087 36 6 6 9 5 0 1 9
15-05-2022 3088 34 6 5 1 9 2 8 3
17-05-2022 3089 35 9 8 9 3 3 0 3
19-05-2022 3090 23 0 2 2 8 3 5 3
22-05-2022 3091 32 7 4 2 3 9 6 1
24-05-2022 3092 38 2 3 5 9 8 5 6
26-05-2022 3093 34 1 2 5 5 9 6 6

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

4

3

3

2

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
2173208022072175218221692216211121292209
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
3001200210