Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
29-08-2021 2978 19 1 2 7 0 1 1 7
31-08-2021 2979 22 6 4 2 0 1 1 8
02-09-2021 2980 16 5 0 6 0 2 3 0
05-09-2021 2981 22 8 0 1 1 0 7 5
07-09-2021 2982 41 7 2 6 9 7 2 8
09-09-2021 2983 30 6 5 2 4 5 1 7
12-09-2021 2984 41 6 5 9 7 8 5 1
14-09-2021 2985 28 5 3 9 6 5 0 0
16-09-2021 2986 30 8 0 2 7 0 9 4
19-09-2021 2987 42 8 8 6 3 6 8 3

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

3

2

3

1

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
2105199421292098210620972146204520572132
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1310120101