Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
27-05-2021 2938 39 7 9 9 7 3 0 4
30-05-2021 2939 29 8 7 1 3 6 1 3
01-06-2021 2940 34 2 7 2 5 4 5 9
03-06-2021 2941 40 8 1 5 9 8 0 9
06-06-2021 2942 40 4 7 9 8 1 6 5
08-06-2021 2943 34 9 1 2 9 2 9 2
10-06-2021 2944 37 9 7 3 5 1 3 9
13-06-2021 2945 33 2 0 9 8 3 6 5
15-06-2021 2946 31 8 2 5 5 6 4 1
17-06-2021 2947 37 9 1 3 2 7 9 6

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

2

4

3

3

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
2077196221022068208620712120201720252101
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
2000110010