Εισαγωγή

Το ΠΡΟΤΟ ξεκίνησε στην χώρα μας στις 10 Ιουνίου 1992

Αντικείμενο Παιχνιδιού ( Πως παίζεται )

Είναι ένα παιχνίδι τύχης (Αριθμολαχείο) που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση.
Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να σχηματίσει επταψήφιους αριθμούς της επιλογής του, είτε να αποδεχθεί τυχαίους αριθμούς που παράγει η τερματική μηχανή του πρακτορείου.
Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Ποιοι Κερδίζουν

Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών.
Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν) απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του αριθμού που έχει κληρωθεί:

 • Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτίζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
 • Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
 • Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
 • Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4) πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
 • Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
 • Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
(πηγή ΟΠΑΠ)

Πόσο Κοστίζει

0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έναν επταψήφιο αριθμός, για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχεται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων πέντε (5) κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:

 • Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ευρώ
 • Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (€ 250) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.

(πηγή ΟΠΑΠ)


Λήξη Συμμετοχής

Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κληρώσεις

Η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ διεξάγεται κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 21:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδεται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1. Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία, από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) , από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) και από το Τeletext της ΝΕΤ.
(πηγή ΟΠΑΠ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλε αναγνώστη, σκοπός αυτού του κεφαλαίου, είναι να ρίξει φως στο μυστήριο της πρόβλεψης των αριθμών στο τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ το ΠΡΟΤΟ κατανοώντας ουσιαστικά στο μεγάλο γιατί να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθει αυτός ο αριθμός ή ο συνδυασμός και όχι κάποιος άλλος. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από την πληρέστερη βάση δεδομένων που διαθέτουμε.
Θα αναζητήσουμε, θα επιλέξουμε, θα ομαδοποιήσουμε και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε είναι:

 • Θέσεις και εμφάνιση αριθμών
 • Θα αναφερθούμε στους αριθμούς της κάθε θέσης, δηλαδή σε ένα παιχνίδι όπως το ΠΡΟΤΟ πού έχει 7 αριθμούς, ποιοι αριθμοί έχουν εμφανιστεί - πόσες φορές και σε ποιές από τις 7 θέσεις. Για να το καταλάβουμε καλύτερα δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Οι 7 αριθμοί 2 τυχαίων Νικητριών Στηλών του ΠΡΟΤΟ
Ημερ/νία Θέση 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 5η Θέση 6η Θέση 7η
24-11-1999 9 1 9 5 0 9 3
15-01-2000 7 8 0 1 1 5 8

 • Καθυστέρηση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί να εμφανιστεί ο κάθε αριθμός.
 • Εμφάνιση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός μέχρι σήμερα.
 • Καθυστέρηση - Εμφάνιση αριθμών ανά θέση
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί ή έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός σε κάθε μία από τις 7 θέση.
 • Αθροίσματα
 • Οι 7 αριθμοί κάθε νικήτριας στήλης προστιθέμενοι μεταξύ τους δημιουργούν ένα άθροισμα . Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει για κανένα λόγω να αγνοήσουμε.

Ένα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο συνδυάζεται με όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό και το αναφέρουμε ξεχωριστά είναι ο χρόνος.
Όλοι γνωρίζουμε ότι από την στιγμή που η κληρωτίδα περιέχει έναν αριθμό αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί, αλλά πότε;
Σε μια σειρά όμως από τυχαία γεγονότα όπως αυτή που παράγει τους αριθμούς μιας κλήρωσης ο μόνος τρόπος για να "προβλεφθεί" κατά προσέγγιση η επανεμφάνιση ενός αριθμού - αθροίσματος ή o συνδυασμός αριθμών είναι η αναδρομή σε προηγούμενες εμφανίσεις.
Αυτό είναι και ένα από τα δυνατά εργαλεία που έχετε στην διάθεση σας.
Σας παρέχουμε την πληρέστερη βάση αναφοράς χωρίς λάθη και κληρώσεις που να έχουν παραληφθεί.
Διαβάστε, συγκρίνετε και αξιολογήστε, παρατηρήστε, αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας!!!.