Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
25-10-20214710023878
25-10-20214710115825
25-10-20214710214086
25-10-20214710313913
25-10-2021471049432
25-10-20214710512255
25-10-20214710613175
25-10-20214710719289
25-10-20214710810460
25-10-20214710917827
 
26-10-20214711015474
26-10-20214711120992
26-10-20214711215195
26-10-20214711316529
26-10-20214711411326
26-10-20214711516619
26-10-20214711611911
26-10-20214711715807
26-10-20214711816754
26-10-2021471197412
 
27-10-20214712015762
27-10-2021471216141
27-10-2021471228035
27-10-2021471238350
27-10-2021471245203
27-10-20214712514392
27-10-2021471268152
27-10-20214712716637
27-10-2021471282101
27-10-20214712914545
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.