Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
06-05-20214538015546
06-05-20214538110631
06-05-20214538215348
06-05-20214538322886
06-05-20214538418837
06-05-20214538521768
06-05-20214538610163
06-05-20214538716961
06-05-20214538812570
06-05-2021453898800
 
07-05-20214539016655
07-05-20214539119496
07-05-20214539218594
07-05-20214539312642
07-05-20214539417368
07-05-20214539512147
07-05-20214539611362
07-05-20214539717737
07-05-20214539819577
07-05-20214539914257
 
08-05-20214540010442
08-05-20214540111317
08-05-20214540216763
08-05-20214540313256
08-05-2021454047331
08-05-20214540510073
08-05-20214540615708
08-05-20214540717827
08-05-20214540813535
08-05-2021454099720
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.